အိမ် > သတင်း > စက်မှုသတင်း

Category 5e ကွန်ရက်ကြိုးဆိုတာ ဘာလဲ။

2022-01-12

"Category 5e" သည် Category 5e Unshielded Twisted Pair (UTPâ€"Unshielded Twisted Pair) နှင့် Category 5e Shielded Twisted Pair ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ အကာအရံမပါသော လိမ်ထားသော စုံတွဲကြိုးများကို လိမ်ထားသောအတွဲများနှင့် ပလပ်စတစ်အစွပ်များစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အမျိုးအစားငါးသည် လိမ်တွဲကြိုးများအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအသင်းမှ သတ်မှတ်ထားသော မတူညီသောအရည်အသွေးအဆင့်ငါးခုကို ရည်ညွှန်းသည်။